Điều khiển thông minh

Open post
Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển bằng giọng nói

Khi ở nhà nếu không muốn dùng điện thoại hay đi chuyển để điều khiển, người dùng chỉ cần nói một câu lệnh ngắn gọn, thiết bị điện sẽ bật/tắt tức thì. […]

Open post
Điều khiển qua ứng dụng

Điều khiển qua ứng dụng

Người dùng chỉ cần cài ứng dụng nhà thông minh vào Smartphone hoặc Ipad là điều khiển các thiết bị điện TỪ XA bất cứ lúc nào và ở đâu. […]